Contacteer ons

VESTIGING OV1-OV2-OV3

Tapstraat 12-13
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

NIEUW 1 SEPTEMBER 2018 VESTIGING HASSELT OV4 oASSe

Elfde-Liniestraat 22
3500 Hasselt
Tel 011 34 34 47

Komende agendapunten

Buitengewoon secundair beroepsonderwijs en heeft tot doel de leerling een algemene, sociale en beroepsvorming te geven, om de integratie mogelijk te maken in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. De opleiding kent drie opeenvolgende fasen:

Observatiefase:

Dit is de instapfase als jongeren vanuit de lagere school instromen. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. De jongere krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die onze school aanbiedt in de latere fases. Hier krijgt de leerling 16 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Op het einde van de observatiefase kan de jongere dan kiezen voor een van de vijf opleidingen die door onze school worden aangeboden.

Opleidingsfase:

Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. In deze fase worden er 19 lestijden besteedt aan de beroepsgerichte vorming en 13 lestijden aan de algemene sociale vorming.

Kwalificatiefase:

De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. In deze fase kan de leerling niet meer veranderen van studierichting; je moet hier altijd twee volledige schooljaren dezelfde opleiding volgen. Hier krijgt de leerling 12 lestijden algemene en sociale vorming en 20 lestijden beroepsgerichte vorming. Tijdens de kwalificatiefase worden er tevens stages georganiseerd in het normaal economisch circuit. Op het einde van deze fase kan de leerling het getuigschrift van de opleiding behalen.

Integratiefase of ABO (= alternerende beroepsopleiding)

Deze is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding

De integratiefase bevat vooral stages. De jongere werkt 3 dagen in een bedrijf om "de stiel" te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de juiste werkhouding; de overige 2 dagen volgt de leerling les op school (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De bedoeling hiervan is om nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

De leerling die tijdens het ABO-jaar het wettelijk minimum aantal werkuren presteert op de stageplaats, ontvangt een aanmoedigingspremie. Leerlingen die in het ABO-jaar instappen en die het kwalificatiegetuigschrift buitengewoon secundair beroepsonderwijs niet behaalden, kunnen dit op het eind van dat jaar alsnog behalen bij een voldoende resultaat. De leerlingen die met gunstig gevolg het ABO-jaar gevolgd hebben (beoordeeld door de kwalificatiecommissie) worden geattesteerd met een getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding. Die leerlingen die het ABO-jaar volgden zonder gunstig resultaat krijgen een attest van de alternerende beroepsopleiding. ABO-leerlingen worden mee opgevolgd door mensen van GTB (geïndividualiseerde trajectbegeleiding).

Het BuSO De Dageraad organiseert OV3 binnen de types 1(uitdovend), basisaanbod,3,4 en 9.