Contacteer ons

VESTIGING OV1-OV2-OV3

Tapstraat 12-13
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

NIEUW 1 SEPTEMBER 2018 VESTIGING HASSELT OV4 oASSe

Elfde-Liniestraat 22
3500 Hasselt
Tel 011 34 34 47

Komende agendapunten

Algemene Sociale Vorming(ASV)

  • Zelfredzaamheid
  • Sociaal-emotionele vorming
  • Functionele schoolse vaardigheden
  • Gebruik openbaar vervoer
  • Vrijetijdsbesteding
  • Muzische vorming

Beroeps Gerichte Vorming (BGV)

  • Aanleren van basisvaardigheden
  • Kennis maken en werken met verschillende materialen, grondstoffen en gereedschappen
  • Hout – Tuinactiviteiten – Basistechnieken – Seriewerk/prestatietraining - Huishoudelijke technieken - Logistieke taken- strijkatelier

We werken via de Ruward-principes

Alle leerlingen OV2 worden gescreend met de Ruward-test. Dit is een handvaardigheidstest waarmee met name motorische vaardigheden in kaart worden gebracht. Onze school is een van de weinige die deze testing zelf kan en mag afnemen. Aan de hand van deze resultaten kunnen aanwezige vaardigheden verder getraind en verfijnd worden. Zo kan elke leerlingen individueel en naar eigen mogelijkheden bijgestuurd worden door het team van BGV-leerkrachten met de ondersteuning van de kinesisten. Op regelmatige basis worden de testen herhaald zodat de vorderingen kunnen gestaafd worden. Naast technische competenties en handvaardigheid zijn werkhouding en attitudes zeer belangrijk.

Motivatie – Nauwkeurigheid – Betrouwbaarheid - Aandacht en concentratie – Taakspanning – Uithoudingsvermogen – Tempo

Vanaf fase 2:
Stages in de beschutte werkplaats afgestemd op mogelijkheden en interesses.