Contacteer ons

VESTIGING OV1-OV2-OV3

Tapstraat 12-13
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

NIEUW 1 SEPTEMBER 2018 VESTIGING HASSELT OV4 oASSe

Elfde-Liniestraat 22
3500 Hasselt
Tel 011 34 34 47

Kleinschalig

Ons eerste jaar heeft een maximumcapaciteit van 24 leerlingen.  Dit maakt het mogelijk om te werken in een persoonlijke en gemoedelijke sfeer en alle leerlingen te omringen met zorg die ze nodig hebben. Omdat er nabij gewerkt wordt kan er snel ingespeeld worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Ingebed in het gewoon onderwijs

Onze school is centraal gelegen in het centrum van Hasselt op Campus Elfde Linie. Op deze campus bevinden zich drie scholen: de Hotelschool Hasselt, KTA2 Villers en KTA1. Om de integratie van onze leerlingen te bevorderen kiezen wij er bewust voor om onze school op te starten te midden van en in samenwerking met het gewoon onderwijs. Voor de opstart van onze eerste graad werken wij samen met de Hotelschool.

Het schooldomein is ruim en voorzien van veel groen. Deze ruimte zorgt ervoor dat leerlingen rust vinden.

Kleine klassen

We werken met kleine klassen omde leerlingen een maximale veiligheid, voorspelbaarheid en structuur te kunnen bieden.

Tevens zorgt dit ervoor dat het team de klas goed kan begeleiden en dat er  ruimte is om leerlingen individueel te begeleiden in de klas.

Goed uitgebouwde leerlingbegeleiding

Leerlingenbegeleiding op onze school is volgens het drielijnenmodel uitgewerkt.

De eerste lijn: de leerkracht.

Elke leerkracht is een leerlingenbegeleider. Hij is de spil van de leerlingenbegeleiding. Hij staat het dichtst bij de leerling, zorgt voor het persoonlijk welzijn van de leerling en observeert het groeiproces. De leerkrachten hebben naast hun lesopdracht ook een begeleidingsopdracht.

De tweede lijn: de orthopedagoog en de ergotherapeut.

De orthopedagoog coördineert de dagelijkse werking van de school. De orthopedagoog en ergotherapeut ondersteunen de leerkrachten in het begeleiden van hun leerlingen via het individueel handelingsplan. Tevens bieden ze ondersteuning in de klas en individuele begeleiding wanneer nodig.

Het CLB biedt ondersteuning aan de eerste en de tweede lijn.

De derde lijn: de externe diensten.

Op dit niveau situeren de schoolexterne hulpverleners.

Onze school werkt samen met kinder- en jeugdpsychiater Dr. Isabelle Konings. Zij adviseert en ondersteunt ons team in de uitbouw van haar werking en leerlingbegeleiding en kan in samenspraak met ouders deelnemen aan een multidisciplinair overleg betreffende hun kind.

Individuele handelingsplanning

Via individuele handelingsplanning wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit wil zeggen dat er door het begeleidend team een plan van aanpak opgemaakt wordt om te werken aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling.

Moderne onderwijsmiddelen

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We kiezen er daarom bewust voor om multimedia in te zetten tijdens onze lessen. Zo maken leerlingen zich de basisvaardigheden eigen om deze middelen gepast en doelgericht in te zetten en te gebruiken.

Onze klassen zijn voorzien van een interactief schoolbord. Daarnaast voorzien we vaste computers in de klas, laptops en tablets. Ook het gebruik van de eigen smartphone kan aan bod komen tijdens de lessen.

 

Auti-werking

Wij zetten in op een auti-vriendelijke aanpak voor alle leerlingen. De meerderheid van onze leerlingen heeft immers een diagnose autisme. Onze ervaring heeft ons geleerd dat andere leerlingen ook baat hebben bij een auti-aanpak.