defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );?> Aanbod - Buso De Dageraad

Contacteer ons

VESTIGING OV3

Tapstraat 13
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

VESTIGING KORTESSEM

Tapstraat 12
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

Komende agendapunten

In het BuSO spreken we niet over studierichtingen, maar over Understanding Operating Systems Homework Help opleidingsvormen met hun eigen doelstellingen.

OV1 = BuSO tot sociale aanpassing

Hier willen we de leerlingen een 15 page research paper sociale vorming geven teneinde hun integratie in een source site beschermd leefmilieu (dagcentra, bezigheidshome, ...) mogelijk maken en de zelfredzaamheid te bevorderen.

OV2 = BuSO tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

In deze OV willen we onze leerlingen een algemene en sociale vorming en arbeidstraining geven, teneinde hun integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu (beschutte(n)de werkplaatsen) mogelijk te maken.

De opleiding gebeurt in 2 fasen:

 • Fase 1:
  Het accent ligt op http://www.andalusien.com/?editor-phd-thesis algemene en sociale vorming; zelfredzaamheid, communicatie, sensomotoriek zijn erg belangrijk. Lezen en rekenen ligt binnen de mogelijkheid van sommige leerlingen. De leerlingen worden tevens vertrouwd gemaakt met enkele arbeidsgerichte basisvaardigheden. Deze fase duurt source url minimaal 2 jaar.
   
 • Fase 2:
  De verworven vaardigheden worden getoetst aan here buitenschoolse situaties. Tijdens deze fase wordt ook de go to site arbeidsgerichte vorming zeer belangrijk; simulatie van een beschut atelier behoort tot de mogelijkheid. Deze leerlingen gaan ook op stage in een beschutte werkplaats.
   
 • VOLA:
  Alternerend leren houdt in dat de leerlingen geleidelijk voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat ze gedurende een volledig schooljaar 3 dagen per week stage doen (= werkervaring) en 2 dagen per week les volgen op school.

OV3 = Buitengewoon beroepsonderwijs

In deze opleidingsvorm geven we de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming, teneinde hun integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu mogelijk te maken.

De opleiding gebeurt in 3 fasen:

 • De observatiefase:
  Tijdens dit leerjaar kunnen de jongeren hun eigen mogelijkheden en belangstelling voor een bepaald beroep ontdekken.
   
 • De opleidingsfase:
  Daar gaat het om een algemene beroepsopleiding binnen een sector.
   
 • De kwalificatiefase:
  Hier spreken we van een meer gespecialiseerde beroepsopleiding. Wie de opleiding verlaat als een gekwalificeerde arbeider krijgt een kwalificatiegetuigschrift. De anderen krijgen een attest.

In een bijkomend studiejaar, ABO (Alternerende BeroepsOpleiding), waarbij de leerlingen afwisselend opleiding krijgen op school (2 dagen per week) en op het bedrijf (3 dagen per week), worden de leerlingen begeleid naar tewerkstelling.