Indien u wenst informatie aan te vragen voor OV4 doet u dat op de website van OV4: dedageraadov4.be

Deze aanvraag is voor schooljaar 2022-2023.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op na het invullen van onderstaand formulier.

 

Als school besteden we veel zorg aan een zorgvuldige inschrijvingsprocedure. We vinden het belangrijk om een realistisch en helder beeld te vormen van de zorgvragen en onderwijsbehoeften van de leerling.

De leerling moet in het bezit zijn van een verslag M-decreet van het CLB dat toegang buitengewoon onderwijs.

De inschrijvingsprocedure:

 • Vul het aanmeldingsformulier hierlangs in.
 • Intakegesprekken met de ouder(s) en de jongere.
 • De ouders worden gecontacteerd door de school om effectief in te schrijven.

In onderling overleg en mits toestemming van de ouders:

 • Contact met het CLB
 • Contact met de vorige school
 • Beeldvorming van de leerling
 • Afstemmen en concretiseren van de noden, onderwijsbehoeften en de zorgvragen van de leerling

Pas indien alle bovenvermelde stappen doorlopen zijn, is de inschrijving volledig.

 

  123nog niet gekend

  basisaanbod2349nog niet gekend