Opvoeding, opleiding & onderwijs op maat van iedere leerling.
ZORG op MAAT, haal meer uit jezelf!

Welkom in SBSO De Dageraad

SBSO De Dageraad maakt deel uit van het GO!. Net als het GO! streven wij naar het bereiken van een maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Wij dragen de waarden van het PPGO! en deze van onze Scholengroep GO! Next graag mee in onze schoolse werking.

Wij, als school voor buitengewoon onderwijs, houden rekening met de tijd die onze leerlingen nodig hebben om dit te bereiken.

Ons doel is leerlingen optimale leer- en ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, respectvolle en positief kritische jongeren in de diverse samenleving van de 21ste eeuw. Jongeren die geïntegreerd kunnen samen leren en samenleven in de maatschappij. ‘Zorg op maat, haal meer uit jezelf’.

We zetten in op de talenten van elke leerling om zo voor elke leerling, rekening houdend met zijn nodige (leer, aanpassings-)tijd hiervoor, een eigen toekomst te geven, op te bouwen. Om zo de leerling te laten komen tot werken. Werken niet als enge betekenis van het woord, maar als continuüm van dagcentra, vrijwilligerswerk, betaalde arbeid in een maatwerkbedrijf of normaal economisch circuit.

Onze werking baseert zich op de 3 kernwaarden van onze scholengroep.

welbevinden apart

Door het stimuleren van het welbevinden op school zien wij leerlingen groeien in hun ontwikkeling van vaardigheden. We hechten veel belang aan sociale en emotionele begeleiding. We houden rekening met de tijd die de leerling als individu hiervoor nodig heeft. De leerling krijgt zo zijn nodige zorgtijd, leertijd, speeltijd, werktijd om zijn toekomstige vaardigheden eigen te maken. Voor elke leerling wordt een individueel plan opgemaakt door middel van een goede multidisciplinaire planning. Hier waken we dat dit groeiproces voor de leerling een veilige tijd is, met ondersteuning van het schoolteam, ouders en externen.

motivatie apart

SBSO De Dageraad zet de deuren open om enerzijds werkplekken (samenwerking met IKEA, Rusthuizen, Jessa Ziekenhuis...), cultuur en sociale activiteiten te gaan ontdekken en anderzijds, creatief, de maatschappij in onze school binnen te laten. Jongeren laten proeven van praktijk op verplaatsing, stages, bedrijfsbezoeken, didactische uitstappen vinden we belangrijk. Wij zijn een brede open school die zich sterk engageert in de gemeente (dorpsrestaurant...) en omstreken en binnen ons brede netwerk.

maatschappelijke meerwaarde

Wij geven onze leerlingen de tijd om hun vaardigheden en talenten te ontdekken, ontwikkelen en eigen te maken. Wij streven naar maximale integratie, inclusief waar kan, zodat onze leerlingen ook een warme thuis hebben na hun schoolloopbaan. Samen met het hele schoolteam werken we een individueel plan uit om de leerling te laten komen tot zijn hoogst mogelijke, adequate tewerkstelling. We werken verder aan een concrete doelenselectie op maat.

Het sterke team van SBSO De Dageraad hecht belang aan het borgen van acties die stapsgewijs ingevoerd worden. Dit om de onderwijskwaliteit te verhogen.

De Dageraad biedt opleidingsvormen 1, 2, 3 en 4 aan. In die opleidingen begeleiden we de leerlingen met een attest type basisaanbod, 2, 3 (niet in OV1 en OV4), 4 en 9.

Combilogo_bleke achtergrond

Er zijn geen aankomende evenementen.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings