Opleidingsvorm 1

Dit is onderwijs tot sociale aanpassing en heeft tot doel een sociale vorming te geven die leidt naar integratie in een beschermd leefmilieu.

In deze opleidingsvorm beogen de leeractiviteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen. Deze opleidingsvorm omvat minstens vier leerjaren.

Voor iedere leerling wordt de duur ervan bepaald door de klassenraad bijgestaan door de instelling gelast met de begeleiding (CLB).

Als de jongere de school verlaat, heeft deze recht op een op een attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing.

SBSO De Dageraad organiseert OV1 binnen de types 2,4 en 9. Leerlingen kunnen bij ons terecht van 13 jaar tot 21 jaar, met mogelijkheid tot drie verlengingen binnen OV1.