Opleidingsvorm 1

In Opleidingsvorm 1 (OV1) bieden we een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. We willen onze leerlingen voorbereiden op een toekomst met ondersteuning op vlak van wonen, dagbesteding, vrije tijd of (onbetaalde) arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. Afhankelijk van hun noden werken we een toekomsttraject op maat uit. Dit kan een arbeidscentrum, dagcentrum, zorginstelling, begeleid werken of vrijwilligerswerk zijn. 

SBSO De Dageraad organiseert OV1 binnen de types 2,4 en 9. 

In OV1 doen we een aanbod van 10 Pedagogische Eenheden, onderverdeeld in drie niveaugroepen. Jaarlijks wordt de groepsindeling herbekeken, dit is afhankelijk van de in- en uitstroom van leerlingen en de groei die de leerling maakt. Doorheen de schoolloopbaan is het dus mogelijk dat de leerling van groep verandert. 

1) ZORGROEPEN

We bieden drie zorggroepen aan waarin we de leerlingen indelen naargelang hun nood aan
- ondersteuning bij hygiëne, eten, mobiliteit
- structuur en voorspelbaarheid
- drukverlagend werken

In de zorggroepen zijn de activiteiten gericht op het spelen en ervaren met zintuigen en op bewegen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de leerlingen, fijne motorische vaardigheden en oplossingsgericht denken. Deze activiteiten worden steeds afgewisseld met rustmomentjes.

Voorbeelden van aanbod:
- Beleving In Muziek (BIM), snoezelen, en Multi Sensory Storytelling (MSST)
- taakdozen (bvb. insteek-oefenen, sorteren op kleur)
- fietsen
- crea

2) ZELFREDZAAMHEIDSGROEPEN

We bieden drie zelfredzaamheidsgroepen aan. In deze groepen worden de leerlingen ingedeeld volgens mate van
- zelfredzaamheid
- communicatie
- socialisatie

Binnen deze groepen wordt er ingezet op het stimuleren van zelfredzaamheid, communicatie en socialisatie a.d.h.v. volgend aanbod:
- winkelen, koken, kleine hygiëne, onderhoud
- taakdozen, smartgames, crea, hoekenwerk, LO, fietsen, wandelen, …

 

3) OT- GROEPEN 

We onderscheiden vier OT-klassen, ingedeeld naargelang leeftijd en noden. Hier starten leerlingen waarvan we zien dat:

- ze zelfredzaam zijn op gebied van verzorging
- we groeimogelijkheden zien op gebied van initiatiefname
- over handvaardigheden en begripsvermogen beschikken die getoetst worden a.d.h.v. de Ruwardtest

O1: De leerlingen starten in deze klas waar de focus ligt op Ontwikkeling. Er wordt ingezet op het aanleren van basisvaardigheden fijne motoriek, planlezen/smartgames en handvaardigheid. Er worden eerste stappen gezet naar kennismaking met POV (Praktijk op verplaatsing). Vanuit de O1 stromen leerlingen door naar T1 of O2.

T1: In de T1  worden de eerste vaardigheden richting begeleid werken ingeoefend ifv Toekomst. De leerlingen gaan wekelijks op POV. Doorstroom is mogelijk naar T2 en O2.

O2: Deze leerlingen beschikken over verschillende vaardigheden maar kunnen om hun eigen specifieke redenen niet om met druk. Deze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Om die reden wordt er drukverlagend  gewerkt.

T2: In deze klasgroep wordt er ingezet op het uitstippelen van de toekomst: er wordt een arbeidsinteressetest afgenomen en samen met de ouders bekeken wat toekomstmogelijkheden zijn. Zo wordt bvb. bekeken of de leerling klaar is voor een Sociaal Maatschappelijke Training (SMT).

Andere vakken die aan bod komen zijn: Relationele en Sociale Vorming (RSV), Lichamelijke Opvoeding (LO), crea, koken, winkelen, etc. 

Indien nodig wordt er voor leerlingen afgeweken van de aangeboden ontwikkelingsdoelen en
lesactiviteiten, bvb. door het inrichten van extra rust-, speel- of sportmomenten.

Wat na school?

Mogelijke opvangvoorzieningen:

  • Dagcentrum (zinvolle dagbesteding waarbij getracht wordt hun zelfredzaamheid te behouden en te bevorderen)
  • Tehuis voor niet-werkenden: bezigheidstehuis of nursingtehuis
  • Vrijwilligerswerk
  • Begeleid werken
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings