Opleidingsvorm 2

Dit is onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking en heeft tot doel de jongere een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining te geven om de integratie mogelijk te maken in een beschermd leef- en arbeidsmilieu. Deze opleidingsvorm omvat twee fasen, elke fase duurt ten minste twee leerjaren.

De eerste fase geeft voorrang aan de sociale aanpassing en waarborgt tevens de arbeidsgeschiktmaking. 16 lesuren per week worden voorbehouden aan de algemene en sociale vorming, de overige 16 uren worden besteed aan de arbeidsvaardigheden.

De tweede fase geeft voorrang aan de arbeidsgeschiktmaking. Gedurende 20 uren wordt er gewerkt omtrent arbeidsvaardigheden en arbeidstraining, de overige 12 uren worden besteed aan de algemene en sociale vorming. De klassenraad bijgestaan door het CLB bepaalt voor iedere leerling de duur van elke fase. Gedurende de tweede fase kunnen stages worden georganiseerd tijdens het schooljaar. Als de jongere de school verlaat, heeft deze recht op een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.

SBSO De Dageraad organiseert OV2 binnen de types 2, 3, 4 en 9

Opleidingsvorm 2

  • Zelfredzaamheid
  • Sociaal-emotionele vorming
  • Functionele schoolse vaardigheden
  • Gebruik openbaar vervoer
  • Vrijetijdsbesteding
  • Muzische vorming

Opleidingsvorm 2

  • Aanleren van basisvaardigheden
  • Kennis maken en werken met verschillende materialen, grondstoffen en gereedschappen
  • Hout – Tuinactiviteiten – Basistechnieken – Seriewerk/prestatietraining - Huishoudelijke technieken - Logistieke taken- strijkatelier

We werken via de Ruward-principes

Alle leerlingen OV2 worden gescreend met de Ruward-test. Dit is een handvaardigheidstest waarmee met name motorische vaardigheden in kaart worden gebracht. Onze school is een van de weinige die deze testing zelf kan en mag afnemen. Aan de hand van deze resultaten kunnen aanwezige vaardigheden verder getraind en verfijnd worden. Zo kan elke leerlingen individueel en naar eigen mogelijkheden bijgestuurd worden door het team van BGV-leerkrachten met de ondersteuning van de kinesisten. Op regelmatige basis worden de testen herhaald zodat de vorderingen kunnen gestaafd worden. Naast technische competenties en handvaardigheid zijn werkhouding en attitudes zeer belangrijk.

Motivatie – Nauwkeurigheid – Betrouwbaarheid - Aandacht en concentratie – Taakspanning – Uithoudingsvermogen – Tempo

Vanaf fase 2:
Stages in maatwerkbedrijven afgestemd op mogelijkheden en interesses.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings