OV1 OASsE type 9

Voor wie?

Leerlingen met autisme (T9) of met een fysieke handicap (T4) en een (rand)normale begaafdheid.

Wat bieden wij?

Lessen in functie van een realistisch toekomstperspectief in de volgende domeinen: wonen, werken en zinvolle vrijetijdsbesteding. Focus op zelfredzaamheid en ADL (Algemeen Dagelijks Levensverrichtingen) en vrije tijdsvaardigheden (Algemene Sociale Vorming). Hierbij bieden we concreet geïntegreerde informatica, atelierwerking, zelfredzaamheidtraining, PAV (project algemene vakken) en psycho-educatie aan. Ondersteuning beroepskeuze: aanpassing/afstemmen van aanbod leerstof.

We werken met een POP (persoonlijk ondersteuningsplan). Vooraleer de school aangevat wordt, wordt er samen met de ouders een screeningsdocument ingevuld, om het functioneren van de jongere in kaart te brengen.

Om zo doelgericht mogelijk te werken is het voor ons belangrijk dat we het sociale netwerk rond de jongere voorafgaand exploreren. Hierbij zijn de contacten met de voorgaande school belangrijk om onze aanpak en ondersteuning zo efficiënt en concreet mogelijk af te stemmen.

Alle leerkrachten hebben ervaring met en zijn geschoold in het werken met jongeren met ASS. De leerkrachten en de leerling worden verder ondersteund door een multidisciplinair team (auticoach, psycholoog, leerlingenbegeleiding en verpleegkundige).

We werken in 3 fases en steeds op maat en tempo van de leerlingen. Een fase duurt minimaal 1 schooljaar.

  1. Ontdekkingsfase: “Wie ben ik?”: de leerlingen leren zichzelf kennen. In deze fase ligt de klemtoon voornamelijk op het zelfbeeld, welbevinden en algemene vorming.
  2. Trainingsfase: “Wat kan ik?”: de leerlingen leren zichzelf inschatten. In deze fase zetten we meer in op zelfredzaamheid. Leerlingen worden voorbereid op de sociaal maatschappelijke training en de stages.
  3. Integratiefase: “Mijn leven mijn toekomst”: samen met de leerlingen en de ouders worden de mogelijke toekomstperspectieven verkend. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt rond het uitbouwen van arbeidsvaardigheden, arbeidsattitudes en hun zelfredzaamheid.

Dit doen we aan de hand van verschillende werkvormen in de klas en door middel van werkplekleren/stages. In een eerste fase zullen de leerlingen stage doen onder begeleiding van de leerkracht (werkplaatsleren). In de volgende fase streven we zo veel mogelijk naar zelfstandig functioneren op de stageplaats. We zoeken steeds naar stageplaatsen op maat van de leerling. Dit kan binnen het reguliere arbeidsmilieu, een sociale of een maatwerkbedrijf.

 Toekomst

Binnen OV1 type 9 kunnen we op zoek gaan naar een werkplaats op maat voor deze jongeren. Leerlingen van OV1 type 9 worden niet rechtstreeks voorbereid op verdere studies.
Jongeren uit OV1 type 9 krijgen (afhankelijk van hun traject) een attest van:

  • Maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
  • Maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning

Afhankelijk van de persoonlijke mogelijkheden worden volgende trajecten nagestreefd:

  • Beschermd, begeleid of zelfstandig wonen
  • Beschermd werken, begeleid werken, vrijwilligerswerk of het reguliere arbeidscircuit
  • Zinvolle vrijetijdsbesteding
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings