Opleidingsvorm 3

Buitengewoon secundair beroepsonderwijs en heeft tot doel de leerling een algemene, sociale en beroepsvorming te geven, om de integratie mogelijk te maken in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. De opleiding kent drie opeenvolgende fasen.

Observatiefase

Dit is de instapfase als jongeren vanuit de lagere school instromen. De jongere krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming (BGV), = praktijklessen. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die onze school aanbiedt in de latere fases. Hier krijgt de leerling 16 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Op het einde van de observatiefase kan de jongere dan kiezen voor een van de opleidingen die in onze school worden aangeboden. Het observatiejaar volgt de lessen binnen een aparte setting op Campus SBSO De Dageraad Kortessem.

Opleidingsfase

Deze fase duurt minstens 2 volledige schooljaren. In deze fase leer je onder begeleiding van de leerkracht basisvaardigheden eigen aan de opleiding.

Kwalificatiefase

In de kwalificatiefase leer je zelfstandig werken ter voorbereiding van je stage. Er wordt ook belang gehecht aan arbeidsattitudes. In het 4e jaar ga je 3 weken op stage en in het 5e jaar 6 weken. Je kan hier ook kiezen voor een duale opleiding.
Duaal leren is leren op de werkvloer en op school. Je gaat 3 dagen per week naar een onderneming en je komt 2 dagen naar school.

Op het einde van deze fase behaald de leerling een

Getuigschrift van de opleiding

Getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen
een opleiding: dat leidt tot reële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
De verworven vaardigheden worden afgeleid uit het opleidingsprofiel.

Attest van verworven bekwaamheden: het attest vermeldt alle bekwaamheden
uit het opleidingsprofiel die je verworven hebt.

Integratiefase of ABO (alternerende beroepsopleiding)

Combilogo_bleke achtergrond

Deze is bedoeld voor leerlingen die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding.

De integratiefase bevat vooral stages. De jongere werkt 3 dagen in een bedrijf om "de stiel" te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de juiste werkhouding; de overige 2 dagen volgt de leerling les op school (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De bedoeling hiervan is om nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie. Tevens zien we dat ongeveer 45% van onze ABO-cursisten na deze opleiding een tewerkstelling realiseren.

De leerling die tijdens het ABO-jaar het wettelijk minimum aantal dagdelen presteert, zowel op de stageplaats als op school, ontvangt vanuit het Europees sociaal fonds een motivatiepremie van 500 euro. Leerlingen die in het ABO-jaar instappen en die het kwalificatiegetuigschrift buitengewoon secundair beroepsonderwijs niet behaalden, kunnen dit op het eind van dat jaar alsnog behalen bij een voldoende resultaat. De leerlingen die met gunstig gevolg het ABO-jaar gevolgd hebben (beoordeeld door de kwalificatiecommissie) worden geattesteerd met een getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding. Die leerlingen die het ABO-jaar volgden zonder gunstig resultaat krijgen een attest van de alternerende beroepsopleiding. ABO-leerlingen worden mee opgevolgd door mensen van GTB (geïndividualiseerde trajectbegeleiding).

SBSO De Dageraad organiseert OV3 binnen de types basisaanbod, 3, 4 en 9.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings