Opleidingsvorm 3

Buitengewoon secundair beroepsonderwijs en heeft tot doel de leerling een algemene, sociale en beroepsvorming te geven, om de integratie mogelijk te maken in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. De opleiding kent drie opeenvolgende fasen.

Observatiefase

Dit is de instapfase als jongeren vanuit de lagere school instromen. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. De jongere krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die onze school aanbiedt in de latere fases. Hier krijgt de leerling 16 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Op het einde van de observatiefase kan de jongere dan kiezen voor een van de vijf opleidingen die door onze school worden aangeboden. Het observatiejaar volgt de lessen binnen een aparte setting op Campus SBSO De Dageraad Kortessem. De rode draad doorheen de werking van ons eerste jaar secundair onderwijs OV3 is WEERBAARHEID.

Opleidingsfase

Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. In deze fase worden er 19 lestijden besteedt aan de beroepsgerichte vorming en 13 lestijden aan de algemene sociale vorming.

Kwalificatiefase

De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. In deze fase kan de leerling niet meer veranderen van studierichting; je moet hier altijd twee volledige schooljaren dezelfde opleiding volgen. Hier krijgt de leerling 12 lestijden algemene en sociale vorming en 20 lestijden beroepsgerichte vorming. Tijdens de kwalificatiefase worden er tevens stages georganiseerd in het normaal economisch circuit. Op het einde van deze fase kan de leerling het getuigschrift van de opleiding behalen. Leerlingen die geen getuigschrift halen van de opleiding kunnen wel nog een deelgetuigschrift halen voor bepaalde opleidingen, of attest verworven bekwaamheden of attest een beroepsonderwijs.

Integratiefase of ABO (= alternerende beroepsopleiding)

combinatielogo_esf_0

Deze is bedoeld voor leerlingen die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding.

De integratiefase bevat vooral stages. De jongere werkt 3 dagen in een bedrijf om "de stiel" te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de juiste werkhouding; de overige 2 dagen volgt de leerling les op school (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De bedoeling hiervan is om nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie. Tevens zien we dat ongeveer 45% van onze ABO-cursisten na deze opleiding een tewerkstelling realiseren.

De leerling die tijdens het ABO-jaar het wettelijk minimum aantal dagdelen presteert, zowel op de stageplaats als op school, ontvangt vanuit het Europees sociaal fonds een motivatiepremie van 500 euro. Leerlingen die in het ABO-jaar instappen en die het kwalificatiegetuigschrift buitengewoon secundair beroepsonderwijs niet behaalden, kunnen dit op het eind van dat jaar alsnog behalen bij een voldoende resultaat. De leerlingen die met gunstig gevolg het ABO-jaar gevolgd hebben (beoordeeld door de kwalificatiecommissie) worden geattesteerd met een getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding. Die leerlingen die het ABO-jaar volgden zonder gunstig resultaat krijgen een attest van de alternerende beroepsopleiding. ABO-leerlingen worden mee opgevolgd door mensen van GTB (geïndividualiseerde trajectbegeleiding).

SBSO De Dageraad organiseert OV3 binnen de types basisaanbod, 3, 4 en 9.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings