Communicatie: hoe druk ik mij uit?

 • Op spelende en attractieve wijze de verstandelijke ontwikkeling en het inzichtelijk vermogen vergroten
 • Brede communicatie: Ontwikkeling van taal, verbaal en non-verbaal (bv SMOG, dagritme-kaarten)
 • Functioneel tellen
 • Lezen: aanleren van visuele en sociale woordenschat (herkennen van pictogrammen, signaalwoorden...)

Bezigheden-motoriek

 • Psycho-motoriek
 • Muziek: tonen van emoties
 • Zwemmen
 • Hippotherapie: therapeutisch gebruiken van het paard om specifieke bewegingsfuncties bij de ruiter te behandelen en dit onder deskundige begeleiding
 • Handwerken: eenvoudige borduursteken...
 • Sport en spel
 • Kunst: door middel van creativiteit hun emoties en gevoelens uiten
 • Taakdozen met activiteiten op maat

Socialisatie-attitudes: Hoe gedraag ik mij?

 • Het aanleren van een aantal gedragsregels
 • Uitstappen
 • Winkelen
 • Verkeersopvoeding
 • Socio-culturele activiteiten
 • RSV

Zelfredzaamheid: wat kan ik alleen?

 • Eetgewoonten
 • Hygiëne
 • Huishoudelijke activiteiten

Toekomst: Wat na school?

Mogelijke opvangvoorzieningen:

 • Dagcentrum (zinvolle dagbesteding waarbij getracht wordt hun zelfredzaamheid te behouden en te bevorderen)
 • Tehuis voor niet-werkenden: bezigheidstehuis of nursingtehuis